Return to Article Details Veronika Svoradová, Ľubica Blažencová, Matej Masaryk, Osobnosti slovenskej literatúry v interkultúrnych kontextoch – učebnica pre zahraničných slovakistov B1 – C1. Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, Univerzita Komenského, B Download Download PDF

Riviste Online SApienza | Privacy & Cookies | Open Access | Codice etico | OJS by PKP