Koufakis, I., Kalaitzaki, A., Pappas, M., Tsagkarakis, A., Thanou, Z., Tzobanoglou, D., & Broufas, G. (2022). First record of two palearctic leafhoppers Euscelis ohausi and Euscelidius variegatus for the island of Crete, Greece (Hemiptera: Cicadellidae). Fragmenta Entomologica, 54(1), 185–192. https://doi.org/10.13133/2284-4880/447