Koufakis, I., Kalaitzaki, A., Pappas, M., Tsagkarakis, A., Thanou, Z., Tzobanoglou, D. and Broufas, G. (2022) “First record of two palearctic leafhoppers Euscelis ohausi and Euscelidius variegatus for the island of Crete, Greece (Hemiptera: Cicadellidae)”, Fragmenta entomologica, 54(1), pp. 185–192. doi: 10.13133/2284-4880/447.