Koufakis, I., A. Kalaitzaki, M. Pappas, A. Tsagkarakis, Z. Thanou, D. Tzobanoglou, and G. Broufas. “First Record of Two Palearctic Leafhoppers Euscelis Ohausi and Euscelidius Variegatus for the Island of Crete, Greece (Hemiptera: Cicadellidae)”. Fragmenta Entomologica, vol. 54, no. 1, May 2022, pp. 185-92, doi:10.13133/2284-4880/447.