(1)
Toporowski, J. Jerzy OsiatyƄski (1941-2022). PSL QR 2022, 75.