Roncaglia, Alessandro. 2013. “Luigi Spaventa”. PSL Quarterly Review 66 (266). https://doi.org/10.13133/2037-3643/10480.