Toporowski, J. (2022) “Jerzy Osiatyński (1941-2022)”, PSL Quarterly Review, 75(300). doi: 10.13133/2037-3643/17720.